Merhaba

Toplumda en fazla karşılaşılan sağlık sorunlarından birisi olan sinüzitin tedavisinde kullanılan yöntemlere hızla gelişen tıbbi bilgi ve teknolojilere paralel olarak her geçen gün yenileri eklenmektedir.

Özellikle kronik sinüzitlerin tedavisinde 25 yıldır uygulanan ve artık klasik tedavi olarak kabul edilen endoskopik sinüs cerrahisi alanında son yıllarda uygulamaya giren balon sinoplasti ve bilgisayar destekli cerrahi sistemleri, uygun seçilmiş hastalarda ve bu teknolojilere hakim uzmanların elinde tedaviyi kolaylaştırıp riskleri azaltan önemli katkılar sağlamakta ve halen bu modern teknolojiler hakkında yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan bazı kaynakların olumsuz yaklaşımlarına rağmen ülkemizde de başarı ile uygulanmaktadır.

Bu web sitesi, hayat kalitesini önemli ölçüde bozan bir hastalık olan sinüzit hakkında güncel bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra ziyaretçileri, sinüzitten korunmaya yönelik önlemler ve hastalığın tedavisinde uygulanan en son tıbbi ve cerrahi yöntemler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Okuyucuların sinüzit ve tedavisi hakkında aradıkları cevaplara hızla ulaşabilmelerini ve sorularını kolayca yönlendirebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanan sitenin bilimsel içeriği genel bilgilendirme ve tavsiye mahiyetinde olup hastalığın tanısı mutlaka muayene ve gerekli durumlarda tetkiklerle konulmalı, tedavisi ise her hasta için özel olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Bilgisayar DestekliCerrahi Navigasyon

Bilgisayar Destekli Sinüs Cerrahisi

Endoskopik sinüs ameliyatlarının ilk kez uygulamaya girdiği 1984 yılından itibaren hızla yaygınlaşması ve zamanla en sık yapılan ameliyatlar...

Sağlık ve Güzellik Kredisi

Artık sağlık ya da estetik amaçlı olarak yaptırmayı düşündüğünüz işlem ve ameliyatlar için beklemenize gerek kalmadı..
Sinüs Ameliyatı Sonrasında Yapılması Gerekenler

Sinüs Ameliyatı Sonrasında Yapılması Gerekenler

Bazı özel durumlar dışında hemen her zaman genel anestezi altında yapılan endoskopik sinüs...
Endoskopik Gözyaşı Kesesi Ameliyatı

Gözyaşı Kesesi Ameliyatlarında Endoskopik Yaklaşım

Gözyaşı kesesi ameliyatları (dakriosistorinostomi) göz yaşının toplanarak buruna...
Sinüzit Ameliyatlarında Balon Kullanımı

Sinüzit Ameliyatlarında Balon Kullanımı

Tıbbi teknoloji alanında gerçekleşen gelişmeler sonucunda kronik sinüzitin cerrahi tedavisinde, ameliyatın başarı...
Cerrahi Navigayon Hakkkında Genel Bilgi

Sinüzit Ameliyatlarında İleri Teknolojiler

Günümüzde son derece hızlanan günlük yaşantı içinde zamanın da giderek daha değerli hale gelmesi bütün cerrahi alanlarda olduğu gibi sinüs cerrahisinde de daha az doku hasarına neden olan, daha az riskli ve mümkün olan en kısa sürede normal hayata dönmeyi sağlayacak “minimal invaziv” tekniklere olan ilgiyi artırmıştır. Aynı zamanda endoskopik sinüs cerrahisinin giderek yaygınlaşmasını takiben karşılaşılan komplikasyonlar araştırmacıları cerrahi müdahaleler sırasında güvenliği artırmaya yönelik tıbbi teknolojiler geliştirmeye yönlendirmiştir. Bu doğrultuda yakın geçmişte uygulamaya giren balonla yapılan sinüs ameliyatları tekniği ile kronik sinüzitlerin tedavisinde hastaların ameliyatın ertesi günü normal yaşantısına dönmesini mümkün kılan minimal invaziv yaklaşım mümkün olmuş, bilgisayar destekli sinüs cerrahisi teknolojisi ile endoskopik sinüs ameliyatlarında komplikasyon riskinin en alt düzeye çekilmesi sağlanmıştır.

Haberler
E-Bülten